مجموعه کاملی از پوسترهای قباد شیوا

طراح گرافیک معاصر ایران است که انجمن بین المللی طراحان گرافیک او را به عنوان یکی از 12 طراح گرافیک برتر جهان برگزیده است و کتاب مستقلی از آثار ایشان را به چاپ و انتشار جهانی رسانیده است .آثار شیوا هویت مستقل و خاص دارد و شاخص گرافیک ایران است .کتاب بریتانیکا مقاله ای را در ارتباط با آثارقباد شیوا منتشر کرده است که در بخشی از مقاله چنین امده است : طراحان کشورهای در حال توسعه طرح های خود را اغلب با رویکردهای بر گرفته از کشورهای صنعتی پدید می آورند ، اما برقراری ارتباط دیداری کار آمدتر آن را با سنت های محلی و ملی در هم می آمیزند. در سده ی بیستم میلادی قباد شیوا ، طراح گرافیک ایرانی ، جعبه رنگ نقاشی ، خوشنویسی و صفحه آرایی نسخه های خطی را در کارهای گرافیکی خود وارد کرد .کارهای او از بسته بندی تا آگهی های تبلیغاتی و مجله ها و روزنامه ها تا پوستر هایی برای جشن ها و همایش ها گسترده است برای مثال پوستر او برای هشت صدمین سالگرد تولد شاعر نامدار ایرانی سعدی ، این مهارت او را در به کار گیری رنگ و توانایی اش در آفریدن تصویری با طراوت به خوبی نشان می دهد .این تصویر سازیهای سبک دار ادامه سنت های کتاب های خطی ایران کهن است ، اما در بافتی از ذائقه ی طراحی معاصر . قباد شیوا می گوید : دلمشغولی و دغدغه من از روزی که کارم را شروع کردم تا همین امروز این بوده است که چگونه هویتم ، باورهایم و پشتوانه تاریخ و فرهنگم در پوستری که طراحی می کنم نمود داشته باشد و چگونه از طریق گرافیک این فرهنگ را به همه جهان معرفی کنم و در یک کلمه چگونه کارم ایرانی تر باشد .

نگاهی به آثار ارزشمند قباد شیوا

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...A71g1g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...A71g3g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...A71g5g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...A71g7g.jpg] 

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...A71g9g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g11g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g13g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g15g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g17g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g19g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g21g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g23g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g25g.jpg]

جوایز و شرکت در مسابقات بین‌المللی قباد شیوا
برنده مسابقه طراح پوستر برای سومین جشن هنر شیراز - ۱۳۴۸
برنده مسابقات مختلف در طراحی پوستر برای فستیوال‌های هنری در ایران - ۱۳۵۳
برنده مسابقه طراحی آرم برای سندیکای گرافیست‌های تهران - ۱۳۵۴
مدال و دیپلم برای طراحی پوستر از بی ینال بین‌المللی گرافیک برنو در چکسلواکی - ۱۳۵۷
جایزه اول در مسابقه طراحی محیطی - نیویورک - ۱۳۵۸
برنده اول در مسابقه طراحی نشان برای بخش هنری المپیک ورزش‌های زمستانی در نیویورک - ۱۳۵۹ و همچنین ورود در کتاب «who S who in Graphic World»، شماره دوم - سال انتشار ۱۹۸۲ و شماره سوم ۱۹۹۴ - سوئیس
منتخب طراحی آرم برای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران - ۱۳۷۶
پوستر منتخب برای برگزاری هفتمین دوسالانه گرافیک ایران - ۱۳۸۰
دیپلم افتخار برای پوستر فلسطین در اولین دو سالانهٔ بین‌المللی پوستر جهان اسلام - ۱۳۸۲


[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g27g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g29g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g31g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g33g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g35g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g37g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g39g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g41g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g43g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g45g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g47g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g49g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g51g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g53g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g55g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g57g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g59g.jpg]

برخی از آثار چاپ شده قباد شیوا در سطح بین‌المللی
مجله Novoum - آلمان - ۱۳۵۳
کتاب سالیانه Modern Publicity - آلمان - ۱۳۵۴
کتاب Graphic Poster - سوئیس - ۱۳۵۵
مجله Designe - ژاپن (۴ اثر) - ۱۳۵۶
مجله Project - لهستان - ۱۳۵۷
کتاب سالیانه تخصصی گرافیک Modern Publicity در لندن (۲ اثر) - ۱۳۵۷
چاپ آثار در جلد دوم و سوم کتاب (هوز هواین گرافیک) - ۱۳۵۷


[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g61g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g63g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g65g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g67g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g69g.jpg]

[
[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g71g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g73g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g75g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g77g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g79g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g81g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g83g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g85g.jpg]


[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g87g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g89g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g91g.jpg]

[تصویر: VitrinRooz%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8...71g93g.jpg]
منبع: http://misa77.blogfa.com/post/140
/ 1 نظر / 121 بازدید
ساره

خیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی عالی هستن. خوشم اومد [دست]